Om

Vad är Moodle-verktygsguide?

Moodle-verktygsguide är ett referenskort för Moodle version 3och nyare för lärare, utbildare och instruktörer. Här hittar du information om hur de vanligaste verktygen kan tillämpas för att nå diverse pedagogiska mål. Guiden nämner även vilka nivåer i Blooms taxonomisom kan nås med verktygen.

Urspungliga idén: Joyce Seitzinger, Eastern Institute of Technology (NZ). Anpassad i Maj 2020 för Moodle 3.x av Nicolas Martignoni. Svensk översättning av Alexander Kainberg / Careeria i Digital Vocational Education for All project, samfinansierad av Erasmus+ program / Europeiska Unionen.

erasmus+

Moodle-verktygsguide publiceras under Creative Commons BY-NC-SA 4.0 internationell licens.

Websidan är gjord av Nicolas Martignoni. Använd en färsk browser.