Moodle-verktygsguide för lärare och utbildare 

Användarvänlighet / Pedagogiskt målAnvändarvänlighetFörmedla informationUtvärdera inlärningKommunikation & interaktionSamarbeteBlooms taxonomi
Verktyg ↓Är det enkelt att skapa själv?Ett verktyg för att dela information till studeranden?Kan verktyget användas för att utvärdera inlärning?Kan verktyget användas för kommunikation och interaktion bland studeranden?Kan lärare och studerande samarbeta och skapa innehåll tillsammans?
  • Minnas
  • Förstå
  • Tillämpa
  • Analysera
  • Värdera
  • Skapa
Resurser – Informera
Etikett
Infoga text och multimedia
Enkelt, förbättrar kursens layout.Ja. Enbart lärare kan lägga till innehåll. Enkelriktad kommunikation.Inte direkt, kan användas för att beskriva en uppgift eller för att ge information.Nej, Etikett är ett verktyg för att dela information, ingen möjlighet för interaktion.Inte direkt, kan användas för att beskriva en uppgift eller för att ge information.Inga, detta är inte en aktivitet för inlärning.
Fil
Ladda upp en fil
Enkelt, som en epostbilaga. Fungerar dokumentet för sig själv?Ja. Enbart lärare kan lägga till innehåll. Enkelriktad kommunikation.Kanske. Använd för att ge en uppgift. Samla in genom Forum eller Inlämningsuppgift.Nej, Fil är ett verktyg för att dela information, ingen möjlighet för interaktion.Kanske. Använd för att ge en uppgift. Samla in genom Forum eller Inlämningsuppgift.Inga, detta är inte en aktivitet för inlärning.
Mapp
Ladda upp flera filer i en mapp
Enkelt, som en epostbilaga. Fungerar dokumentet för sig själv?Ja. Enbart lärare kan lägga till en mapp. Enkelriktad kommunikation.Kanske. Använd för att ge en uppgift. Samla in genom Forum eller Inlämningsuppgift.Nej, Mapp är ett verktyg för att dela information, ingen möjlighet för interaktion.Kanske. Använd för att ge en uppgift. Samla in genom Forum eller Inlämningsuppgift.Inga, detta är inte en aktivitet för inlärning, använd för att dela information.
Sida
Skapa en websida
Enkelt, som en tekstredigerare, enkelt att lägga till multimedia vid behov.Enkelt sätt att dela information.Kanske, beror på innehållet, t.ex. en text och ett Kunskapstest efteråt.Kanske, beror på innehållet, t.ex. en text och ett Kunskapstest efteråt.Kanske, beror på innehållet, t.ex. en text som man kan diskutera i efterhand.4 / 6
Minnas, förstå, tillämpa och analysera.
Bok
Skapa en flersidig resurs med kapitel och underkapitel
Enkelt, som en tekstredigerare, enkelt att lägga till multimedia vid behov.Ja. Lämpligt för att dela information i en strukturerad form.Kanske, beror på innehållet, t.ex. en text och ett Kunskapstest efteråt.Kanske, beror på innehållet, t.ex. en text och ett Kunskapstest efteråt.Kanske, beror på innehållet, t.ex. en text som man kan diskutera i efterhand.4 / 6
Minnas, förstå, tillämpa och analysera.
URL
Länka till en websida
Enkelt, kopiera/klistra in en länk (URL) som börjar med http eller https.Enkelt sätt att dirigera studeranden till extern information, t.ex. en artikel.Inte direkt. Du kan ge en länk till en extern aktivitet såsom e-portfolion eller en blogg.Kanske, länka till externa verktyg t.ex. kalendrar, grupper, bloggar etc.Kanske, länka till externa verktyg t.ex. kalendrar, grupper, bloggar etc.6 / 6
Alla nivåer möjliga beroende på länken.
Aktiviteter – Meddela och utvärdera
Forum
Möjliggör duskussioner: debatter, rapportering, rollspel, ideér etc.
Enkelt, Forum har lämpliga standardinställningar. Det räcker med ett namn och en beskrivning.Dela resurser som länkar eller filer. Lätt att tappa information ifall det finns många meddelanden.Forum är ett mångsidigt verktyg och tillåter utvärdering.Ja, studeranden kan kommunicera med läraren och medstuderanden. Interaktion i grupper eller med hela klassen.Ja, studeranden kan samarbeta och utforska olika ämnen, diskutera och skriva tillsammans.5 / 6
Förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa.
Inlämningsuppgift
Samla in, utvärdera och ge feedback till uppgifter.
Enkelt, välj mellan två typer. Möjliggör både online- och offlineuppgifter.Nej. Kan dock innehålla kontextbundet innehåll angående uppgiften.Ja. Bestäm deadlines och vitsordsgränser. Samla in uppgifter och ge vitsord och feedback.Nej, tillåter begränsad interaktion mellan lärare och studeranden.Ja, tillåter gruppuppgifter.6 / 6
Indirekt, beror på uppgiften.
Kunskapstest
Bedöm inlärning, formativ eller summativ. Automatisk utvärdering.
Krångligt och tidskrävande. Skapa ett kunskapstest och lägg till frågor. Använd en frågebank.Nej, kunskapstest fungerar bäst för utvärdering.Många olika typer av frågor. Du kan ställa in tiden då man kan göra Kunskapstestet. Tips: använd som självutvärdering.Nej, använd Forum istället.Nej, använd Forum eller Wiki istället.6 / 6
Alla nivåer om man är kreativ.
Lektion
Leverera innehålls- och övningsaktiviteter på ett flexibelt sätt
Kan vara krångligt att skapa. Planera din lektion noggrant, det är värt mödan.Bra för att presentera information på ett förgrenat sätt. Möjliggör adaptiv inlärning.Ja, tillåter utvärdering. Använd som ett förgrenat Kunskapstest, scenario, case study, rolspel etc.Nej, detta är en individuell aktivitet, inte en gruppaktivitet.Nej, detta är en individuell aktivitet, inte en gruppaktivitet.6 / 6
Alla nivåer om man är kreativ.
Chat
Diskutera i realtid
Enkelt, fungerar som Messenger eller iMessage. Administrationen kan vara mödosamAnvänd för att bjuda in personer. Snabbt tempo, risk för passivt deltagande.Chat är ett mångsidigt verktyg. Kan användas som formativ utvärdering.Ja, t.ex. debatter, grupphandledning eller Q&A.Ja, studeranden kan samarbeta och utforska olika ämnen, diskutera och skriva tillsammans.6 / 6
Tillåter att testa alla nivåer i realtid.
Workshop
Möjliggör insamling, granskning och medarbetarbedömning av studerandens arbeten
Krångligt, kräver planerande och tid. Fyra moment för att skapa en workshop.Nej. lönar sig att använda ett annat verktyg för detta ändamål.Ja, tillåter medstunderandebedömning som läraren kan se.Nej, tillåter feedback men interaktionen är begränsad.Ja, använd för gruppuppgifter som kan utvärderas i efterhand.6 / 6
Alla nivåer om man är kreativ.
Aktiviteter – Dela information
Databas
Ge studeranden möjlighet att samla in, dela och söka efter objekt
Krångligt att skapa. Du måste veta vad du vill ha när du börjar bygga upp databasen.Kan användas för att förmedla information men det lönar sig låta studeranden lägga till innehåll.Databas är ett mångsidigt verktyg och möjliggör utvärdering. Skapa den rätta aktiviteten.Inte lämpligt för diskussioner. Studeranden kan kommentera.Studeranden kan dela innehåll. Skapa delade Databaser med en sökfunktion.6 / 6
Tillåter att testa alla nivåer genom att strukturera noggrant.
Ordlista
Skapa och underhåll en lista över definitioner, som en uppslagsbok, eller samla in och organisera resurser
Enkelt, standardinställningarna är bra. Välj formatet så att författarens namn är synligt.Använd Ordlista för att definiera termer och presentera information. Det lönar sig att låta studeranden lägga till termer.Ordlista är ett mångsidigt verktyg och möjliggör utvärdering. Skapa den rätta aktiviteten.Inte lämpligt för diskussioner. Studeranden kan kommentera.Ja, klassen kan samla recensioner, resurser etc. Den ursprungliga författaren kan editera inlägget.5 / 6
Förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa.
Wiki
Skapa collaborativa sidor som t.ex. Wikipedia
Krångligt, bestäm individuella och gruppinställningar. Kan vara svårt att bemästra.Ja. Låt lärarna eller studeranden editera.Wiki är ett mångsidigt verktyg och möjliggör utvärdering. Skapa den rätta aktiviteten.Inte lämpligt för diskussioner. Använd för t.ex. brainstorming, planerande, kollaborativt skrivande etc.Ja, studeranden kan samarbeta och utforska olika ämnen, diskutera och skriva tillsammans.5 / 6
Förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa.
Aktiviteter – Identiera trender
Omröstning
Studeranden kan rösta och välja ämnen
Enkelt, definiera alternativen och antalet valmöjligheter.Nej, Omröstning är inte ett verktyg för att förmedla information.Lämpligt för att snabbt kontrollera förståelse via en flervalsfråga.Nej, använd Forum eller Chat istället.Nej, använd Forum, Ordlistor eller Wiki istället.5 / 6
Kräver att Omröstning används på ett kreativt sätt.
Återkoppling
Samla in data om valfritt ämne
Enkelt men tidskrävande. Konfigurera och lägg till frågor.Nej, Återkoppling är inte ett verktyg för att förmedla information.Ja, lämpligt för självutvärdering före och efter en aktivitet.Nej, tillåter enbart enkelriktad kommunikation.Nej, detta är en individuell aktivitet.6 / 6
Alla nivåer om man är kreativ.
Frågeformulär
Skapa en enkät
Enkelt, välj bland tre alternativ.Nej, Frågeformulär är inte ett verktyg för att förmedla information.Inte direkt. Används för att samla feedback för att förbättra kursen.Nej, tillåter enbart enkelriktad kommunikation.Nej, detta är en individuell aktivitet.2 / 6
Indirekt, hjälper studeranden att analysera och värdera inlärning.