Moodle Gereedschapsgids voor onderwijzers en trainers 

Gebruikersvriendelijkheid / Pedagogisch doelGebruikersvriendelijkInformatieoverdrachtBeoordeling van het lerenCommunicatie & interactieCo-creatie inhoudBloom's Taxonomie
Tool ↓Eenvoudig en snel zelf op te zetten?Een hulpmiddel voor het verspreiden van informatie van jou naar je leerlingen?Zal deze tool je in staat stellen om het leren van je leerlingen te beoordelen?Kan het gebruikt worden voor communicatie en interactie tussen de deelnemers?Kunnen jij en je leerlingen samenwerken en samen inhoud creëren?
  • Onthoud
  • Begrijp
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Creëren
Bronnen – Informeren
Tekst- en mediazone (label)
Tekst en multimedia invoegen
Makkelijk, verbeter de layout van de cursuspagina's.Ja. Alleen leraren kunnen inhoud invoegen. Dus zeker een push-tool.Niet direct. Te gebruiken om een taak te beschrijven of informatie door te geven.Nee. Het is een distributiemiddel. Geen optie voor interactie.Niet direct. Te gebruiken om een taak te beschrijven of informatie door te geven.Geen enkele. Dit is geen leeractiviteit.
Bestand
Upload 1 bestand
Makkelijk, als een e-mailbijlage. Maar kan je document op zichzelf staan?Ja. Alleen leraren kunnen bestanden uploaden naar de site van de cursus. Dus zeker een push-tool.Misschien. Gebruiken om taak te geven. Verzamel bestanden van leerlingen via Forum of Opdracht.Nee. Het is een distributiemiddel. Geen optie voor interactie.Misschien. Gebruiken om taak te geven. Verzamel bestanden van leerlingen via Forum of Opdracht.Geen enkele. Dit is geen leeractiviteit.
Map
Upload meerdere bestanden in een map.
Makkelijk, zoals e-mailbijlagen. Maar kunnen je documenten op zichzelf staan?Ja. Alleen leraren kunnen een map met bestanden uploaden. Dus zeker een push-tool.Misschien. Gebruiken om taak te geven. Verzamel bestanden van leerlingen via Forum of Opdracht.Nee. Het is een distributiemiddel. Geen optie voor interactie of communicatie.Misschien. Gebruiken om taak te geven. Verzamel bestanden van leerlingen via Forum of Opdracht.Geen. Dit is geen leeractiviteit, maar overdracht van informatie.
Pagina
Maak een webpagina
Makkelik, net als een tekstverwerkingpagina, met toevoeging van multimedia als dat nodig is.Eenvoudige manier om informatie te verstrekken aan leerlingen.Misschien. Hangt af van de inhoud. Bv. tekst te lezen, gevolgd door een test..Misschien. Hangt af van de inhoud. Bv. tekst te lezen, gevolgd door een test..Misschien. Hangt af van de inhoud. Bijv. tekst waarover een gemeenschappelijke discussie moet worden gevoerd.4 / 6
Onthoud, begrijp, pas toe, analyseer.
Boek
Maak een reeks pagina's met hoofdstukken en subhoofdstukken
Makkelijk, net als het maken van een set tekstverwerkingspagina's. Embed media indien nodig.Ja, ideaal voor het gestructureerd communiceren van informatie..Misschien. Hangt af van de inhoud. Bv. tekst te lezen, gevolgd door een test..Misschien. Hangt af van de inhoud. Bv. tekst te lezen, gevolgd door een test..Misschien. Hangt af van de inhoud. Bijv. tekst waarover een gemeenschappelijke discussie moet worden gevoerd..4 / 6
Onthoud, begrijp, pas toe, analyseer.
URL
Link naar een webpagina invoegen
Gemakkelijk, kopiëren/plakken van een webadres (ook wel URL) dat begint met http of https.Eenvoudige manier om leerlingen naar informatie buiten Moodle te leiden, bijv. naar een artikel.Niet direct. Bijvoorbeeld een link naar externe activiteiten zoals e-portfolio's of blogs van studenten..Misschien. Link naar externe tools, zoals kalenders, groepen, blogs of wiki's..Misschien. Je kan linken naar externe samenwerkingstools zoals wiki's of blog.s.6 / 6
Kan alle niveaus doen, afhankelijk van waar je naartoe linkt.
Activiteiten – Informeren en Evalueren
Forum
Bevorderen van discussie: debatten, verslaggeving, rollenspel, nieuwsanalyse, ideeënlijsten, enz..
Makkelijk. Een forum heeft adequate standaardinstellingen. Een naam en beschrijving is voldoende.Deel bronnen als links of bestanden. Risico op verlies van informatie bij een hoog berichtvolume.Een forum is veelzijdig en maakt het mogelijk een beoordelingsactiviteit te ontwerpen.Ja. Leerlingen communiceren met jouw en hun leeftijdsgenoten. Interactie als een klas of in groepen.Ja. Leerlingen kunnen samenwerken en onderwerpen onderzoeken, bespreken en samen schrijven.5 / 6
Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren.
Opdracht
Te gebruiken voor het verzamelen, beoordelen en geven van feedback op opdrachten
Makkelijk. Kies uit twee soorten. Zowel online als offline opdrachten zijn mogelijk.Nee. Kan echter contextuele inhoud voor de opdracht bevatten.Ja. Stel de einddatum en de hoogste score in. Verzamel opdrachten en geef feedback.Nee. Laat slechts een zeer beperkte interactie toe tussen de leraar en de leerlingen.Ja. Maakt het mogelijk om groepsopdrachten te doen.6 / 6
Indirect. Afhankelijk van het ontwerp van je opdracht.
Test
Te gebruiken voor het beoordelen van leren, formatief of summatief. Evaluatie automatisch.
Lastig en kost tijd. Stel een test op en voeg dan vragen toe. Gebruik de vragenbank.Nee. De test is gericht op beoordeling, niet als distributiekanaal..Veel verschillende soorten vragen. Test kan worden getimed en beveiligd. Tip: gebruik als zelfdiagnose.Nee. Gebruik in plaats daarvan forums.Nee. Gebruik in plaats daarvan forums of wiki's.6 / 6
Laat je toe om de zes niveaus te testen door creatief te zijn.
Les
Te gebruiken om flexibel vertakte info te presenteren, met testen
Kan lastig zijn om op te zetten. Zorg ervoor dat je de les eerst plant. Het is de moeite waard.Geweldig om informatie op een vertakte, geleide manier te presenteren. Implementeer adaptief leren.Ja. Maakt het mogelijk om te sorteren. Gebruik als vertakte test, scenario, casestudie, rollenspel....Nee. Dit is een individuele activiteit, geen groepsactiviteit..Nee. Dit is een individuele activiteit, geen groepsactiviteit..6 / 6
Laat je toe om de zes niveaus te testen door creatief te zijn.
Chat
Houd realtime chatdiscussies
Makkelijk, net als Messenger of iMessage. Vereist enige moeite om.Te gebruiken voor uitgenodigde sprekers. Hoge snelheidsboodschap volume. Risico van niet-interactie.Chat is veelzijdig. Kan worden gebruikt bij formatieve beoordelingsactiviteiten.Ja. Houd debatten, kleine groepsreview sessies en houd een drop-in sessie voor vragen en antwoorden.Ja. Studenten kunnen samenwerken en onderwerpen onderzoeken, bespreken en samen schrijven.6 / 6
Hiermee kan u de zes niveaus in realtime testen.
Workshop
Verzamelen, beoordelen en genereren van peer-review van leerlingenwerk
Lastig en kost planning en tijd. Vier stappen voor het opzetten ervan.Nee. Beter is het om hiervoor een ander instrument te gebruiken.Ja, laat peer-assessment toe, beoordeeld door de leraar.Nee. Staat toe dat er feedback wordt gegeven, maar over het algemeen is de interactie beperkt..Ja. Te gebruiken voor groepstaken, om een resultaat te evalueren.6 / 6
Laat je toe om de zes niveaus te testen door creatief te zijn.
Activiteiten – Uitwisselen van gegevens
Database
Leerlingen in staat stellen om gecreëerde artefacten te verzamelen, te delen en te zoeken
Lastig. Weet wat je wilt voordat je gaat bouwen.Kan worden gebruikt voor de leraar om informatie te presenteren, maar beter om de leerlingen zal te laten toe te voegen.Database is veelzijdig en maakt evaluatie mogelijk. Ontwerp de juiste leeractiviteit.Niet geschikt voor discussies. Leerlingen kunnen commentaar geven of andere inzendingen beoordelen.Leerlingen kunnen de inhoud op een doorzoekbare manier delen. Creëer gezamenlijke collecties.6 / 6
Maakt het mogelijk om de zes niveaus te testen, door de kennis te structureren.
Woordenlijst
Verzamelen van bronnen of het verzamelen van informatie.
Makkelijk. De standaardinstellingen zijn goed. Stel het weergaveformaat in om de naam van de auteur te tonen.Gebruik een woordenlijst om termen te definiëren of om informatie te presenteren. Beter nog, laat de leerlingen er aan toevoegen.Woordenlijst is veelzijdig en maakt evaluatie mogelijk. Ontwerp de juiste leeractiviteit.Niet geschikt voor discussies. Leerlingen kunnen andere inzendingen lezen en commentaar geven of beoordelen.Ja. De klas kan beoordelingen, bronnen, etc. verzamelen. De oorspronkelijke auteur kan de inzending bewerken.5 / 6
Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren.
Wiki
Maak de creatie van collaboratieve pagina's mogelijk, zoals Wikipedia
Lastig. Beslis over individuele en groepsinstellingen. Kan moeilijk te beheersen zijn.Ja. Laat het bewerken alleen toe door leraar of door een andere deelnemer.Wiki is veelzijdig en maakt evaluatie mogelijk, bijvoorbeeld het ontwerpen van een formatieve beoordelingsactiviteit.Niet geschikt voor discussies. Gebruik in brainstorm, planning, collaboratief schrijven, enz..Ja. Leerlingen kunnen samenwerken en onderwerpen onderzoeken, bespreken en samen schrijven..5 / 6
Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren.
Activiteiten – Identificieren van Trends
Keuze
Makkelijk. Definieer de opties en of je de aantallen per keuze wilt beperken of niet..Nee. De keuze is geen distributiemiddel.Om het begrip snel te testen via een enkele meerkeuzevraag.Nee. Gebruik het forum of chat in plaats daarvan.Nee. Gebruik in plaats daarvan forums, woordenlijsten of wiki's.5 / 6
Vereist om creatief te zijn in je gebruik.
Feedback
Verzamel gegevens van leerlingen over elk onderwerp
Makkelijk, maar kost tijd. Configureren en dan vragen toevoegen.Nee. De feedback is geen distributiemiddel.Ja. Om sleerlingen hun begrip te laten beoordelen voor en na.Nee. Er is maar één manier om te communiceren van leerling naar leraar.Nee. Dit is een individuele activiteit.6 / 6
Laat je toe om de zes niveaus te testen door creatief te zijn.
Onderzoek
Verzamel gegevens van leerlingen over de lessen in de cursus
Makkelijk. Kies uit 3 types om Attitudes, Incidenten en Constructivisme te beoordelen.Nee. Het onderzoek is geen distributiemiddel.Niet direct. Gebruikt voor het verzamelen van feedback om de cursus te helpen verbeteren.Nee. Er is maar één manier om te communiceren van leerling naar leraar..Nee. Dit is een individuele activiteit.2 / 6
Indirect. Helpt de leerling het leren te analyseren en te evalueren.