Moodle-työkaluopas opettajille 

Käytön helppous / pedagoginen päämääräKäytön helppousTiedon välittäminenOppimisen arvioiminenViestintä ja vuorovaikutusSisällön luominen yhdessäBloomin taksonomia
Työkalu ↓Onko helppo ottaa itse käyttöön?Työkalu tiedon välittämiseksi opettajalta opiskelijalle?Mahdollistaako tämä työkalu opiskelijan oppimisen arvioinnin?Voidaanko käyttää osallistujien väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen?Voiko opettaja ja oppijat tehdä yhteistyötä ja luoda sisältöä yhdessä?
  • Muistaminen
  • Ymmärtäminen
  • Soveltaminen
  • Analysoiminen
  • Arvioiminen
  • Luominen
Aineistot – Tiedon välittäminen
Ohjeteksti
Lisää tekstiä ja multimediasisältöä
Helppo, parantaa kurssisivun asettelua.Kyllä. Vain opettajat voivat lisätä sisältöä. Yhdensuuntaista viestintää.Ei suoraan. Käytetään kuvailemaan tehtävää tai välittämään tietoja.Ei. Ohjeteksti on jakelutyökalu, joka ei lisää vuorovaikutusta.Ei suoraan. Käytetään kuvaamaan tehtävää ja välittämään tietoja.Ei yhtään. Ohjeteksti ei ole sellaisenaan oppimistoimintaa.
File
Lataa yksittäinen tiedosto
Helppo, kuin sähköpostiliite. Mutta toimiiko tiedosto itsenäisesti?Kyllä. Vain opettajat voivat ladata tiedostoja kurssisivustolle. Yhdensuuntaista viestintää.Mahdollisesti. Käytä tehtävän antamiseen. Kerää opiskelijoiden tiedostot keskustelualueen tai tehtävän avulla.Ei. Se on jakelutyökalu, joka ei lisää vuorovaikutusta.Mahdollisesti. Kannattaa käyttää tehtävän antamiseen. Kerää opiskelijoiden tiedostot keskustelualueen tai tehtävän avulla.Ei yhtään. Tiedosto ei ole sellaisenaan oppimistoimintaa.
Kansio
Lataa useita tiedostoja kansioon
Helppo, kuin sähköpostiliite. Mutta toimiiko kansio itsenäisesti?Kyllä. Vain opettajat voivat ladata tiedostokansion. Yhdensuuntaista viestintää.Mahdollisesti. Käytä tehtävän antamiseen. Kerää opiskelijoiden tiedostot keskustelufoorumin tai tehtävän avulla.Ei. Se on jakelutyökalu, joka ei lisää vuorovaikutusta.Mahdollisesti. Kannattaa käyttää tehtävän antamiseen. Kerää opiskelijoiden tiedostot keskustelualueen tai tehtävän avulla.Ei yhtään. Kansio ei ole sellaisenaan oppimistoimintaa, vaan tiedon siirtämistä.
Sivu
Luo verkkosivu
Helppo, aivan kuten tekstinkäsittelysivu. Multimediaa voi lisätä tarvittaessa.Helppo tapa tiedon välittämiseksi opiskelijoille.Mahdollisesti. Riippuu sisällöstä. Esim. teksti, jonka lukemisen jälkeen tentti.Mahdollisesti. Riippuu sisällöstä ja jatkotoimenpiteistä (esim. chat tai keskustelualue sivuun liittyen).Mahdollisesti. Riippuu sisällöstä. Esim. teksti, josta keskustellaan.4 / 6
Muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysoiminen
Kirja
Luo monisivuinen materiaali, joka jäsentyy lukuihin ja alilukuihin
Helppo, aivan kuten tekstinkäsittelysivujen luominen. Upota mediaa tarvittaessa.Kyllä. Ihanteellinen tiedon välittämiseen jäsennellyssä muodossa.Mahdollisesti. Riippuu sisällöstä. Esim. teksti, jonka lukemisen jälkeen tentti.Mahdollisesti. Riippuu sisällöstä ja jatkotoimenpiteistä (esim. chat tai keskustelualue sivuun liittyen).Mahdollisesti. Riippuu sisällöstä. Esim. teksti, josta keskustellaan.4 / 6
Muistaminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analysoiminen
URL
Luo linkki verkkosivulle
Helppo, kopioi / liitä verkko-osoite (URL), joka alkaa http: llä tai https: llä.Helppo tapa ohjata opiskelijoita etsimään tietoa Moodlen ulkopuolelta, esim. artikkeleita.Ei suoranaisesti. Esim. linkki ulkoisiin aktiviteetteihin kuten opiskelijoiden e-porfolioihin tai blogeihin.Mahdollisesti. Voi laittaa linkin ulkoisiin työkaluihin, esim. kalenterihin, ryhmiin, blogeihin tai wikeihin.Mahdollisesti. Voi laittaa linkin ulkoisiin työkaluihin, jotka mahdollistavat sisällön luomisen yhdessä, kuten vaikkapa Etherpad, wikit ja blogit.6 / 6
Voi tehdä kaikkia Bloomin taksonomian tasoja riippuen linkistä.
Aktiviteetit – Tiedon välittäminen ja arviointi
Keskustelualue
Keskustelun edistäminen: väittelyt, raportointi, roolipelit, uutisanalyysi, ideoiden listaaminen, jne.
Helppo. Keskustelualueella on riittävät oletusasetukset. Nimi ja kuvaus riittää.Jaa resursseja linkkeinä tai tiedostoina. Tietojen menettämisen vaara, jos viestien määrä on suuri.Keskustelualue on monipuolinen ja mahdollistaa arviointiaktiviteetin suunnittelun.Kyllä. Opiskelijat kommunikoivat opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Mahdollistaa vuorovaikutuksen luokassa tai ryhmissä.Kyllä. Opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä ja tutkia eri aiheita, keskustella niistä ja kirjoittaa yhdessä.5 / 6
Ymmärtäminen, soveltaminen, analysoiminen, arvioiminen, luominen.
Tehtävä
Tehtävien palautusten kerääminen, arviointi ja palautteen anto
Helppo. Valitse kahdesta eri tyypistä. Sekä online- että offline-tehtävät ovat mahdollisia.Ei, mutta voi kuitenkin sisältää tietoa tehtävän kontekstista.Kyllä. Palautuspäivän ja ylimmän mahdollisen arvosanan asettaminen mahdollista. Tehtäväpalautuksien kerääminen ja palautteen antaminen mahdollista.Ei. Vuorovaikutus erittäin rajallista opettajan ja opiskelijoiden välilllä.Kyllä. On mahdollista antaa ryhmissä tehtäviä tehtäviä.6 / 6
Epäsuora. Riippuu tehtävän suunnittelusta.
Tentti
Oppimisen arviointi, arvosana tai sanallinen arvio. Automaattinen arviointi
Hankala ja vie aikaa. Määritä tietokilpailu ja lisää sitten kysymyksiä. Käytä kysymyspankkia.Ei. Tentti on tarkoitettu arviointiin, ei levityskanavaksi.Kyllä. Sisältää monenlaisia kysymystyyppejä. Tentti voidaan ajastaa ja turvata. Vinkki: voidaan käyttä itsearviointiin.Ei. Kannattaa käyttää vaikkapa keskustelualuetta.Ei. Kannattaa käyttää keskustelualueita tai wikejä.6 / 6
Eri tasojen testaaminen on mahdollista luovalla suunnittelulla.
Oppitunti
Sisällön välittäminen oppimispolkujen avulla joustavasti, mahdollisuus arviointiin
Käyttöönotto voi olla hankalaa. Suunnittele ensin oppitunti. Vaivan arvoinen.Kyllä. Hieno tapa esittää tietoa oppimispolkujen avulla ohjatusti. Mahdollistaa mukautetun oppimisen.Kyllä. Arvioiminen mahdollista. Voit ohjata opiskelijan etenemistä kysymysten, haarautuvien polkujen ja eri skenaarioiden avulla.Ei. Tämä on yksilöaktiviteetti, ei ryhmäaktiviteetti.Ei. Tämä on yksilöaktiviteetti, ei ryhmäaktiviteetti.6 / 6
Eri tasojen testaaminen on mahdollista luovalla suunnittelulla.
Chat
Reaaliaikaisten teksti-ikkunassa käytävien keskustelujen pitäminen
Helppo, aivan kuten Messenger tai iMessage. Hallinnoiminen vaatii jonkin verran työtä.Reaaliaikaisen keskustelun tahti voi olla kiivas, jos viestejä on paljon (vrt. keskustelualue).Chat on monipuolinen. Sitä voi käyttää suullisen arvioinnin apuvälineenä.Kyllä. Chatissa voi pitää väittelyitä, pienryhmäohjausta tai käyttää esim. Q&A sessioihin.Kyllä. Opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä ja tutkia eri aiheita, keskustella niistä ja kirjoittaa yhdessä.6 / 6
Eri tasojen testaaminen on mahdollista reaaliaikaisesti.
Työpaja
Vertaisarvioitujen töiden teettäminen, kerääminen ja arviointi
Hankala. Vaatii suunnittelua ja aikaa. Neljä vaihetta, joita on noudatettava työpajan tekemisessä.Ei. Parempi käyttää jotain toista työkalua tähän tarkoitukseen.Kyllä, mahdollistaa vertaisarvioinnin opettajan ohjaamana.Ei. Palautteen antaminen mahdollista, mutta vuorovaikutus erittäin rajattua.Kyllä. Voi käyttää ryhmätehtävien antamiseen, esim. tulosten arviointiin.6 / 6
Eri tasojen testaaminen on mahdollista luovalla suunnittelulla.
Aktiviteetit – Tiedon jakaminen
Tietokanta
Opiskelijat voivat luoda, kerätä ja jakaa yhteisen vähitellen kehittyvän tuotoksen (esim. linkkilista).
Perustaminen hankalaa. Kannattaa tietää mitä haluaa ennen tietokannan perustamista.Opettaja voi käyttää tiedon esittämiseen, mutta parempi käyttötapa on antaa opiskelijden itse lisätä tietoja tietokantaan.Tietokanta on monipuolinen ja mahdollistaa arvioinnin, kunhan se liittyy sopivanlaiseen oppimisaktiviteettiin.Ei sovellu keskusteluihin. Opiskelijat voivat kommentoida tai antaa arvioita tietokantaan lisätyistä sisällöistä.Opiskelijat voivat jakaa sisältöä, johon voidaan tehdä tiedonhakua. Voidaan tehdä jaettuja tietokantoja.6 / 6
Kaikkie kuuden tason testaaminen on mahdollista tietoa jäsentelemällä.
Sanasto
Tiedon keruu ja jäsentäminen
Helppo. Oletusasetukset ovat hyvät. Määritä sanaston selaustapa näyttämään tekijän nimi.Sanastoa voi käyttää termien määrittelyyn tai tiedon esittämiseen. Vielä parempaa on antaa opiskelijoiden lisätä sanastoon itse.Sanasto on monipuolinen ja sitä voidaan käyttää arvioinnissa, kunhan liittyy sopivanlaiseen oppimisaktiviteettiin.Ei sovellu keskusteluihin. Opiskelijat voivat lukea, kommentoida ja arvioida muiden lisäämiä sisältöjä.Kyllä. Ryhmä voi kerätä arvioita, resursseja jne. Alkuperäinen tekijä voi muokata lisäämiään sisältöjä.5 / 6
Muistaminen, soveltaminen, analysoiminen, arvioiminen, luominen.
Wiki
Mahdollistaa yhteistyössä luotujen sivujen tekemisen (esim. Wikipedia)
Hankala. Pitää asettaa yksilö- ja ryhmäasetukset. Voi olla vaikea hallita.Kyllä. Opettaja voi muokata tai muokkamiseen voi antaa oikeudet kenelle tahansa osallistujalle.Wiki on monipuolinen ja arviointi mahdollista esim. suullisesti arvioitavassa aktiviteetissa.Ei sovellu keskusteluihin. Voidaan käyttää ideariihen, suunnittelun tai yhteiskirjoittamisen alustana jne.Kyllä. Opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä ja tutkia aiheita, keskustella niistä ja kirjoittaa yhdessä.5 / 6
Muistaminen, soveltaminen, analysoiminen, arvioiminen, luominen.
Aktiviteetit – Tiedon kerääminen ja jäsentäminen
Valinta
Opiskelijat voivat äänestää ja valita aiheita
Helppo. Valinta-työkaluun voi määritellä vaihtoehdot ja rajoittaa lukumääriä per valinta.Ei. Valinta ei sovellu tiedon välittämiseen.Kyllä. Voidaan nopeasti testata ymmärrystä monivalintakysymysten avulla.Ei. Käytä mieluummin keskustelualuetta tai Chatia.Ei. Kannattaa mieluummin käyttää keskustelualueita, sanastoja ja wikejä.5 / 6
Vaatii luovaa käyttöä.
Palaute
Tiedon keruu opiskelijoilta mistä tahansa aiheesta
Helppo, mutta vie aikaa. Määritä ja lisää sitten kysymyksiä.Ei. Palaute ei sovellu tiedon välittämiseen.Kyllä. Voidaan käyttää osaamisen itsearvioinnissa ennen ja jälkeen.Ei. Soveltuu ainoastaan yksisuuntaiseen viestintään opiskelijalta opettajalle.Ei. Tämä on yksilöaktiviteetti.6 / 6
Kuuden eri tason testaaminen on mahdollista, mutta vaatii luovuutta.
Kysely
Tiedon keruu opiskelijoilta kurssin opetusta koskien
Helppo. Valitse kolmesta eri ennaltamääritellystä kyselytyypistä.Ei. Kysely ei sovellu tiedon välittämiseen.Ei suoraan. Käytetään palautteen keräämiseksi kurssin kehittämistä ajatellen.Ei. Soveltuu ainoastaan yksisuuntaiseen viestintään opiskelijalta opettajalle.Ei. Tämä on yksilöaktiviteetti.2 / 6
Epäsuorasti. Auttaa opiskelijoita analysoimaan ja arvioimaan oppimista.